Hoàng Quân IQ - Hệ thống cơ sở đào tạo

Trải qua 15 năm hoạt động, Hoàng Quân IQ đã đạt được rất nhiều thành tích nổi bật và con số ấn tượng. Hệ thống giáo dục Hoàng Quân IQ đã có đến 13 cơ sở đào tạo tại Nghệ An, Hà Nội và Đà Nẵng, trở thành địa chỉ bồi dưỡng kiến thức các môn học uy tín nhất Miền Trung.

Hệ thống đào tạo