Cô. Hồ Thị Lê Na

Cô. Hồ Thị Lê Na

Giáo viên Tiếng Anh
  • Trình độ: Cử nhân Sư Phạm Tiếng Anh
  • Số năm công tác: 5 tháng
  • Kỹ năng: kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng mềm tốt. Luôn sáng tạo, làm phong phú bài giảng. Linh động tin học, sử dụng ứng dụng công nghệ trong công tác giảng dạy
  • Tính cách: Yêu trẻ, yêu nghề, nhiệt tình, năng động, sáng tạo và tâm lý.
  • Kết quả: Học sinh có số điểm tăng và tinh thần ham học tốt hơn

Hoàng Quân IQ - Nơi quy tụ hơn 80 giáo viên chuyên môn giỏi, giàu kinh nghiệm và luôn giảng dạy bằng tất cả tâm huyết.

Cô. Hồ Thị Lê Na

Giáo viên Tiếng Anh