Cô. Nguyễn Thị Bích Hạnh

Cô. Nguyễn Thị Bích Hạnh

Giáo viên Tiếng Anh
 • Trình độ: Cử nhân sư phạm Anh.
 • Thâm niên công tác: 8 năm.
 • Thành tích: Năng lực giảng dạy tốt, phương pháp giảng dạy mới, linh hoạt, mềm dẻo, phù hợp với từng đối tượng học sinh.
 • Kết quả: bồi dưỡng nhiều em học sinh thi đậu chứng chỉ Quốc Tế: Starter, Mover, …
 • Tích cách:
  • Thân thiện, gần gũi và yêu trẻ, chu đáo, dạy nhiệt tình và có trách nhiệm.
  • Sôi nổi, cởi mở với bạn bè, đồng nghiệp.
  • Ham học hỏi, thích tìm tòi sáng tạo áp dụng phương pháp mới trong giảng dạy.

Hoàng Quân IQ - Nơi quy tụ hơn 80 giáo viên chuyên môn giỏi, giàu kinh nghiệm và luôn giảng dạy bằng tất cả tâm huyết.

Cô. Nguyễn Thị Bích Hạnh

Giáo viên Tiếng Anh