Thầy. Hoàng Văn Thông

Thầy. Hoàng Văn Thông

Tổ trưởng chuyên môn Lý - Hóa
  • Trình độ: Thạc sỹ chuyên ngành Sư phạm Lý – Toán.
  • Thâm niên công tác: Thâm niên giảng dạy hơn 15 năm.
  • Kỹ năng: trình độ chuyên môn cao, tâm huyết với học sinh, đã đào tạo nhiều thế hệ học sinh đạt thành tích cao.
  • Tính cách: chính trực, yên quý và thân thiện với học trò, luôn luôn đổi mới sáng tạo.

Hoàng Quân IQ - Nơi quy tụ hơn 80 giáo viên chuyên môn giỏi, giàu kinh nghiệm và luôn giảng dạy bằng tất cả tâm huyết.

Thầy. Hoàng Văn Thông

Tổ trưởng chuyên môn Lý - Hóa