Thầy. Vũ Hữu Giang

Thầy. Vũ Hữu Giang

Tổ trưởng tổ Toán
  • Chuyên ngành: Sư phạm Toán
  • Thâm niên công tác: 11 năm
  • Thành tích đạt được:
    • Trong quá trình giảng dạy có nhiều học sinh đạt học sinh giỏi cấp Thành phố, nhiều học sinh thi đậu vào trường chuyên Phan và chuyên Bộ.
    • Hằng năm đều có học sinh ôn thi đậu vào cấp III với tỉ lệ đậu cao.
    • Từ năm 2015 đến nay hằng năm đều là giáo viên dạy giỏi của TT.
  • Tính cách: hòa đồng, sôi nổi, nhiệt tình trong công việc

Hoàng Quân IQ - Nơi quy tụ hơn 80 giáo viên chuyên môn giỏi, giàu kinh nghiệm và luôn giảng dạy bằng tất cả tâm huyết.

Thầy. Vũ Hữu Giang

Thầy. Vũ Hữu Giang

Tổ trưởng tổ Toán